Kalendarz zajęć

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wyjazdy z FullFun

Roczna ocena jakości wody na basenie

Roczna ocena jakości wody na basenie

Roczna ocena jakości wody na basenie

Akademia Pływania / Full Fun,

Rekreacyjna 1,

72-005 Przecław

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) oraz paragraf 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że woda na pływalni, w tym woda doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne

i fizykochemiczne.

 

Roczna ocena wody plik PDF   Roczna Akademia Pływania.pdf

 

Powrót do listy
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved