Kalendarz zajęć

Najbliższe wydarzenia

Pływanie elementarne

Pływanie elementarne

Nauczenie pływania służy przede wszystkim rozwojowi fizycznemu dzieci. Korzystnie wpływa m.in. na koordynację ruchową, wzmacnia mięśnie oraz konstrukcję szkieletu. Nauka pływania spełnia cele zarówno rozwojowe, sportowe, jak i zdrowotne i higieniczne zalecane dla osób w każdym wieku.

Naukę pływania prowadzimy według autorskiego systemu szkoleniowemu: „NAUCZ SIĘ PŁYWAĆ – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM”. Głównym jego celem jest przede wszystkim nauka poruszania się w wodzie, ale również wyrobienie w dzieciach nawyków takich jak: pomoc innym i empatia. Chcemy pokazać dzieciom jak ważna jest współpraca w zespole. Nauka technik pływania to jedno a rozwój i kształtowanie cech osobowości to kolejny element szkolenia. Naszą misją jest, aby poprzez naukę pływania, kształtować zachowania prozdrowotne, dbanie o wygląd, higienę ciała i pobudzanie do aktywności fizycznej. Podczas zajęć pracujemy nad postawami takimi jak dyscyplina, samodzielność i pracowitość. Uczymy jak współdziałać w grupie oraz brać współodpowiedzialność. Bardzo ważne jest również rozwinięcie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych a co za tym idzie, przestrzeganie zasad, norm i regulaminów.

 

Nauka pływania odbywa się w grupach maksymalnie 9 osobowych. O przydzieleniu do danej grupy decyduje sprawdzian umiejętności, który opracowuje Instruktor – indywidualnie dla każdego dziecka, które zapisuje się na zajęcia. Po ustaleniu stopnia zaawansowania i ocenie umiejętności dziecko jest przydzielone do konkretnej grupy, otrzymując również informacje o przebiegu szkolenia. Wiek dzieci ma mniejsze znaczenie na początku wyjściowym, natomiast najczęściej maluchy pływają mniej techniczne lub są mniej oswojone z wodą, dlatego grupy o niższym stopniu zazwyczaj są złożone z maluchów, ale nie jest to regułą.

 

Po zakończeniu pierwszego etapu nauki pływania rozpoczyna się drugi etap szkolenia – pływanie stylowe.

Powrót do listy
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved