Kalendarz zajęć

Najbliższe wydarzenia

Ratownictwo

Ratownictwo

Akademia Pływania organizuje kursy ratownictwa wodnego na stopień RATOWNIK WODNY (moduł I, II, III) Przygotowanie kursantów do ratowania życia i zdrowia jest dla nas priorytetowa. Ponad to podczas kursu możesz rozwijać swoje umiejętności i poznać nowych ludzi.

Akademia pływania prowadzi kursy z ratownictwa, które mają na celu przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych.

 

Główne zadania szkolenia

 

  1. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego
  2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności, za jakość udzielonej pomocy
  3. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


Wymagania formalne dla uczestników kursu:

 

  1. ukończone 12 lat; 
  2. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny); 
  3. pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
  4. umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką. 

Absolwent szkolenia przystępujący do egzaminu:

 

  1. musi posiadać ukończony 17 rok życia (w przypadku ubiegania się o uprawnienia Ratownika Wodnego po zakończeniu szkolenia Etap 3) 


Zapisy  na kurs ratownika wodnego w Akademii Pływania:

 

Szczecin: michal.k@akademiaplywania.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 661 150 618

Goleniów: agata.t@akademiaplywania.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 724 128 350


Koszt kursu


ETAP 1 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Młodszy Ratownik WOPR): 400 zł.
ETAP 2 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Ratownik WOPR) : 400 zł.

ETAP 3 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Ratownik WODNY) : 400 zł.

 

ETAP 1 i 2 SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO: 750 zł

ETAP 2 i 3 SZKOELANIA RATOWNIKA WODNEGO: 750 zł

ETAP 1, 2 i 3 SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO: 1050 zł

Cena nie obejmuje wszystkich kosztów związane z kursem wraz z otrzymaniem Legitymacji WOPR. 

Pierwsze zajęcia (praktyczno-organizacyjne) - Uczestnicy powinni być przygotowani do wejścia do wody.

 

Kontakt

Szczecin: michal.k@akademiaplywania.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 661 150 618

Goleniów: agata.t@akademiaplywania.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 724 128 350Kierownik szkolenia
Remigiusz Olejniczak – Instruktor WOPR (934)

Instruktorzy prowadzący:
Remigiusz Olejniczak – Instruktor WOPR (934)
Michał Kowolik – Instruktor WOPR (1165)

Agata Tkaczyk – Młodszy Instruktor WOPR

 

 

Powrót do listy
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved