Ratownictwo wodne

Zapraszamy do udziału w naszych intensywnych szkoleniach, które przygotowują do egzaminu na Młodszego Ratownika, Ratownika WOPR oraz Ratownika Wodnego.

Nasze szkolenia oferują kompleksowe przygotowanie do pracy w dziedzinie ratownictwa wodnego, zapewniając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do skutecznej interwencji na wodzie. Nasz program szkoleniowy obejmuje:

Teoretyczne i praktyczne szkolenie: Nasze zajęcia połączone są zarówno z teorią, jak i praktyką, umożliwiając zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w ratownictwie wodnym.

Symulacje i scenariusze interwencyjne: Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w symulacjach różnych scenariuszy interwencyjnych, co pozwala na praktyczne przetestowanie zdobytej wiedzy.

Egzaminy próbne: Przed przystąpieniem do egzaminu, zapewniamy egzaminy próbne, które pozwalają na ocenę poziomu przygotowania i identyfikację obszarów wymagających dodatkowego doskonalenia.

Dydaktyka praktyczna: Nasi doświadczeni instruktorzy zapewniają profesjonalne wsparcie i prowadzący indywidualną opiekę nad każdym uczestnikiem szkolenia, dbając o efektywne przyswajanie wiedzy i umiejętności. Dajemy możliwość odbycia wymaganego stażu ratowniczego na jednym z naszych obiektów sportowych.

Po ukończeniu naszych szkoleń, uczestnicy są przygotowani do podejścia do egzaminu na Młodszego Ratownika, Ratownika WOPR oraz Ratownika Wodnego z pełnym zaufaniem i pewnością siebie. 

Wymagania formalne dla uczestników kursu:

  • ukończone 12 lat; 
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny); 
  • pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
  • umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką. 

Absolwent szkolenia przystępujący do egzaminu:

  • musi posiadać ukończony 17 rok życia (w przypadku ubiegania się o uprawnienia Ratownika Wodnego po zakończeniu szkolenia Etap 3)